“Semazen Müze” Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden
Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya
Yazılım: CM Bilişim
Fatma Hatun Türbesi
Mevlânâ Müzesi ön bahçesinde, Hasan Paşa Türbesi'nin batısında, Sinan Paşa Türbesi'nin ise, kuzeyinde yer alır. Türbe sekizgen planlıdır. Sarımtırak renkli kalker taşından yapılmıştır. Binanın köşelerine yarım sütunlar yerleştirilmiştir. Üstte 16 gen kasnak üzerine oturan kubbesi kurşunla kaplıdır.

Türbenin kapısı kuzey-batıya açılır. Kapının dış çerçevesi gödene taşından, söveleri ve basık kemeri mermerden yapılmıştır. Basık kemerinde ters ve düz şekilde lale motifleri yapılırken, iki renk mermer kullanılmıştır.

Türbe içerisinde içduvarların üst kısmında, üç tanesi sivri kemerli, üç tanesi ise daire şekilli olmak üzere 6 adet duvarların üst kısmında ise dikdörtgen formlu üç adet ahşap pencere vardır.

İçeride mermerden yapılmış bir sanduka vardır. Mezar taşının baş taşına güzel bir kadın tacı islenilmiştir. Türbenin içten kubbeye geçiş üçgenlerine, madalyonlar içerisine "Allah", "Muhammed", "Ömer", "Ali", "Hüseyin", "Hasan", "Osman", "Ebubekr" yazılmıştır.

Kapı kemerinin üzerindeki kitabesine göre, 994 H-1585 M yılında vefat eden Karaman Beylerbeyi Murat Paşa (Kuyucu) kızı, Fatma Hatun için yaptırılmıştır.

Mîr-i mîrân Murat Pâşâ'nın
Kıldı bir duhteri hayfâ rıhlet
Murg-ı ruhı olup uçmağa revân
Rahmet-i Hakk 'a bulubdur vuslat
Ey Neccâmi göricek türbesini
Tab'ıma geldi o dem bir halet
Düşdi irüb feyz-i Huda târihi
Oldu merkume makâm-ı cennet
994

 
Fatma Hatun Türbesi