“Semazen Müze” Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden
Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya
Yazılım: CM Bilişim
Hasan Paşa Türbesi
Türbe Kıbâbü'l-Aktâb'ın güney-batı köşesinde, İhtisas Kütüphanesi'nin batı bitişiğindedir. Sekiz köşelidir. Gövdeden kubbeye onaltı köşeli tamburla geçilmektedir. Tamburun üzerinde ise kurşun kaplı kubbe yeralmaktadır.

Türbenin gövdesi yontulmuş sarımtırak renkli kalker taşı ile yapılmıştır. Bina sonradan kuzeyinden Kibâbü'l Aktâb'a, doğu yönünde de İhtisas Kütüphanesi'ne bitiştirilmiştir. Altta bir, yukarıda biri yuvarlak, birisi üzeri sivri kemer şekilli iki penceresi vardır. Diğer yöndeki pencereleri kapatılmış veya sonradan içlerine dolap yapılmıştır. Kuzey duvarı üzerindeki kapatılan penceresi, 1982-1987 yılları arasında yapılan onarımlar sırasında, sıva altı araştırmaları sırasında bulunmuştur. Pencere, Kıbâbü'l Aktâb bölümünün batı duvarı üzerindeki alçı penceresi örnek alınarak yeniden yapılmıştır. (62)

Türbenin biri batı yönünde, birisi de kuzey yönünde olmak üzere iki kapısı vardır. Batı yönündeki kapısının söveleri ve basık kemeri mermerdendir. Bu kapıda tuğla örgü ile kapatılmış iken, 2003 yılında Müze Müdürlüğü tarafından yeniden eski haline getirilmiştir. Kapının basık kemeri üzerinde çerçeve içerisinde 981 H-1573 M tarihli bir kitabesi vardır. Kitabesinin okunuşu şöyledir;

Hasan Paşa idüb rıhlet cihandan
Alem kaldırdı mülk-i câvidâne
Didi târih-i fevtin hâtif-i gayb
Ola canına cennet âşiyâne
Sene 981

Hasan Paşa Türbesinin ikinci kapısı türbenin kuzeyindedir ve Kapı Kıbâbü'l Aktâb'a açılmaktadır. Türbenin bu yöndeki alt penceresi, sonradan kapı haline getirilmiş olmalıdır. Bu kapı üzerinde kitabe yoktur. Türbenin içinde de sanduka tesbit edilememiştir.

 
 
 
 
Hasan Paşa Türbesi