“Semazen Müze” Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden
Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya
Yazılım: CM Bilişim
Mevlânâ'nın Hayatı, Eserleri ve Mevlânâ Müzesi

İÇİNDEKİLER
* Önsöz
* Mevlânâ'nın Hayatı
* Sultânü'l Ûlemâ ve ailesinin Larende'ye gelişi
* Sultânü'l Ûlemâ ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya göçü
* Sultânü'l Ûlemâ Bahaeddin Veled'in ölümü
* Mevlânâ'nın Şems-i Tebrizî ile karşılaşması
* Selâhaddin Zerkûbî
* Çelebi Hüsameddin
* Mevlânâ'nın Vefatı
* Mevlânâ'nın Milliyeti
* Mevlânâ'nın oğluna nasihatı
* Mevlânâ'nın eserleri
* Mesnevî
* Dîvân-ı Kebîr
* Mecâlis-i Seb 'a
* Fîhi Mâ Fîh
* Mektûbât
* Mevlevî Dergâhına nasıl girilirdi?
* Seyyah Vermek
* Âstâne ve Mevlevîhânelere yazılacak Muharrerât
* Mevlevî Dergâhı'nın Müze Olması
* Mevlânâ Müzesi'nin Yıllara Göre Ziyaretçi İstatistiği
* Mevlânâ Müzesi Genel Planı
* Dergâhın Giriş Kapıları
* Dervîşân Kapısı
* Pîr veya Küstâhân Kapısı
* Çelebiyân Kapısı
* Hâmuşân Kapısı
* Derviş Hücreleri
* Keşkül-i Fukarâ
* Pazarcı Maşası
* Müttekâ
* Posta Çantaları
* Nefîr-Kumaşlar
* Meydân-ı Şerîf
* Matbâh-ı Şerîf
* Hürrem Paşa Türbesi
* Fatma Hatun Türbesi
* Sinan Paşa Türbesi
* Hasan Paşa Türbesi
* Mehmet Bey Türbesi
* Tuzcu Baba Türbesi
* Eflâkî Türbesi
* Muhammed İkbal ve Şâir Nef'î'nin Makamları
* Müzenin Bahçeleri
* Kitâbeler Bölümü

Anadolu Manşet Gazetesi Kültür Serisi No:1
ISBN: 975-270-112-4

© Altunarı Ofset Gazetecilik Matbaacılık Ltd.Şti.
Tüm yayın hakları Altunarı Ofset Ltd.Şti ve yazarına aittir
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Fotoğraf ve yazılar izinsiz çoğaltılamaz ve basılamaz

Baskı Tarihi : Konya, Temmuz 2004
Yazarı : Dr.Erdoğan Erol
Yayına Hazırlayan : Dr.Erdoğan Erol
Fotoğraflar : Özcan Tüfekçi
Zehra Önel
Cahit Sağlık
Altunarı Ofset Arşivi
 
Dizgi/ Grafik
Baskı / Cilt : Altunarı Ofset Ltd. Şti
Kayalıpark PTT Arkası THK Pasajı Kat: 2 KONYA
Tel: 0.332. 353 69 69
http://www.mansetgazetesi.com
 
 
 

Mevlânâ'nın Hayatı, Eserleri ve Mevlânâ Müzesi