Hücrelerin restorasyonu bitti.
Mevlana Müzesi'nde 2009 yılında başlayan devriş hücrelerinin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Konya'da Mevlana Müzesi'nde 2009 yılında başlayan derviş hücrelerinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyon çalışmaları sırasında Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ile arkadaşı Şems-i Tebrizi için de oda hazırlandı. Bu odalarda da Sultan Veled ve Şems-i Tebrizi'ye ait eserler ve eşyalar sergilenecek.

Müze Müdürü Yusuf Benli, Mevlana Müzesi'nde 2009 yılında başlayan derviş hücrelerinin restorasyon çalışmasının tamamlandığını ve teşhir çalışmalarına başlanıldığını belirtti. Benli, "Derviş hücreleri, 3'üncü Murat döneminde yaptırılan siluetine kavuştu, çünkü restorasyon çalışmaları sırasında derviş hücrelerinin o dönemde nasıl ve kimler tarafından kullanıldığıyla ilgili elimizdeki vesikalıklar doğrultusunda araştırma yaptık. Araştırmada Çelebi Odası, Sertarik Odası, Türbedar Odası, Aşçı Dede Odası ve diğer dervişlere ait odalar olduğu tespit edildi. Her biri için teşhir çalışmasına başlandı" dedi.

Yusuf Benli, restorasyon çalışmalarında derviş hücrelerinin yanı sıra daha önce müzede yer almamasına rağmen Mevlana'nın oğlu Sultan Veled ve arkadaşı Şems-i Tebrizi içinde oda tanzim edildiğini ifade etti. Müdür Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevlana'nın oğlu Sultan Veled için de bir oda tahsis edildi. Onun kullandığı tılsımlı gömlek ve İbtidaname adlı eseri bu odada sergilenecek. Ayrıca Mevlana'nın yakın arkadaşı Şems-i Tebrizi için de bir oda hazırlandı. Bu odada da ona atfedilen eserler sergilenecek."

http://muze.semazen.net/ sitesinden 06.12.2021 tarihinde yazdırılmıştır.